FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND

19-04-2021 09:29:00+07:00
19/04/2021 09:29 0
  •  

FUEVFVND: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của FUEVFVND

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210419_20210416 - FUEVFVND - TB thay doi NY do GD hoan doi (tang).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang