GAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

19-04-2021 16:38:00+07:00
19/04/2021 16:38 0
  •  

GAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210419_20210419 - GAS - NQ DHCD TN.pdf
20210419_20210419 - GAS - BB DHCD TN.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang