logo

Giảm mạnh tín dụng, ANZ Việt Nam giảm 16% lợi nhuận năm 2020

15-04-2021 14:30:02+07:00
15/04/2021 14:30 1
  •  

Giảm mạnh tín dụng, ANZ Việt Nam giảm 16% lợi nhuận năm 2020

Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với hầu hết các chỉ tiêu đều sụt giảm so với năm trước.

Trong năm 2020, thu nhập lãi thuần giảm đến 25% so với năm trước, chủ yếu do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm đến 40%.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm như thu từ dịch vụ (giảm 35%), hoạt động kinh doanh ngoại hối (giảm 2%), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư năm nay không ghi nhận trong khi năm trước đem về khoản lãi gần 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn có những khoản thu tăng trưởng so với năm trước như lãi từ chứng khoán kinh doanh (gấp 2.5 lần), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.8 lần).

Dù năm qua được hoàn nhập đến 26.6 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 21%, chỉ còn gần 365 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế của ANZ Việt Nam giảm đến 16%, còn hơn 391 tỷ đồng và gần 313 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của ANZ Việt Nam
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của ANZ Việt Nam

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của Ngân hàng tăng đến 41% so với đầu năm, lên mức gần 43,740 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi và cho vay TCTD khác tăng 73%, cho vay khách hàng lại giảm đến 19%... Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng lại tăng 53% so với đầu năm, ghi nhận hơn 28,805 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính cảu ANZ Việt Nam tính đến 31/12/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2020 của ANZ Việt Nam

Tỷ lệ an toàn vốn giảm từ mức 21.99% (31/12/2019) xuống còn 15.97% vào cuối năm 2020. Ngân hàng không ghi nhận nợ xấu tại thời điểm cuối năm.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang