HDBank muốn chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu, chấm dứt sáp nhập PGBank

08-04-2021 15:48:46+07:00
08/04/2021 15:48 1
  •  

HDBank muốn chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu, chấm dứt sáp nhập PGBank

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB), Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng 25% lợi nhuận, tăng vốn thông qua chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu và chấm dứt sáp nhập PGBank.

HDBank cho biết 2021 là năm chuyển giao, kết thúc chiến lược 2017-2021, hoạch định tầm nhìn cho 10 năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, HDBank đề ra kế hoạch tăng trưởng từ 25-26% cho các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2021.

Dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản tăng 25%, lên mức 399,320 tỷ đồng. Tổng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay TCTD) và dư nợ tín dụng tăng trưởng 25% và 26%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay kiểm soát dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 được HDBank đề ra đạt 7,281 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 25% so với kết quả năm 2020.

 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, HDBank dự kiến trình ĐHĐCĐ chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% trên nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ để tăng vốn điều lệ năm 2021. Như vậy vốn điều lệ của HDBank được dự kiến tăng từ mức 16,088 tỷ đồng (31/12/2020) lên mức gần 20,111 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, HDBank sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn (2,000 tỷ đồng) và phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của Ngân hàng.

HDBank cũng dự kiến chào bán hơn 15 triệu cp quỹ cho người lao động với giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định theo từng thời kỳ. Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm từ năm 2021 - 2023 và được tiến hành thành nhiều đợt. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành từng đợt phát hành.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, HDBank sẽ trình ĐHĐCĐ duyệt mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT và BKS tối đa bằng 1.2%/lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2021 của HDBank, được tính vào chi phí hoạt động năm 2021.

 

HDBank cũng vừa công bố ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 vượt 2,000 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lợi nhuận riêng lẻ đạt hơn 1,810 tỷ đồng, gấp gần 2 lần mức 964 tỷ đồng của quý 1/2020.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 26% cao hơn mức 19.2% của cùng kỳ năm trước. Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) cũng tăng mạnh, đạt trên 2% so với mức 1.7% của quý 1/2020.

 

Chấm dứt sáp nhập PGBank

Ngày 07/09/2018, NHNN đã có chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào HDBank.

Sau khi được NHNN chấp thuận nguyên tắc, HDBank đã trình tiếp hồ sơ xin chấp thuận chính thức tại NHNN. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan đến thời điểm hiện tại, NHNN vẫn chưa có chấp thuận chính thức việc sáp nhập PGBank vào HDBank, do đó các bên vẫn chưa thể tiến hành sáp nhập.

Bên cạnh đó, ngày 02/06/2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – cổ đông lớn nhất chiếm 40% vốn điều lệ cảu PGBank đã gửi công văn tới HDBank, thông báo sẽ thực hiện thoái vốn tại PGBank theo quy định trong trường hợp phương án sáp nhập không được chấp thuận trước ngày 31/08/2020. Đồng thời, PGBank cũng đã có đề nghị chấm dứt việc sáp nhập theo Công văn ngày 22/02/2021.

Do đó, HDBank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chấm dứt việc sáp nhập PGBank vào HDBank.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

HDBank là một trong số ít nhà băng giữ được mức tăng trưởng kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch chi trả cổ tức đều đặn hàng năm.

Năm 2020 vừa qua, HDBank trích hơn 1,788 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 39% so với năm trước, kết quả Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế năm 2020 tăng 16%, ghi nhận 5,818 tỷ đồng và 4,646 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 5,661 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020, HDBank vượt 3% chỉ tiêu.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang