Hối phiếu là gì?

08-04-2021 14:20:09+07:00
08/04/2021 14:20 0
 •  

Hối phiếu là gì?

Hồi phiếu là gì và các đặc điểm để phân biệt, phân loại?

Hối phiếu là gì?

 • Hồi phiếu là một dạng chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ tiền gửi.
 • Hối phiếu là một dạng tiền gửi, giống với tiền gửi ngân hàng.
 • Hối phiếu là công cụ vay nợ ngắn hạn mang hình thức một văn bản yêu cầu người phát hành hối phiếu (con nợ) trả cho người hưởng hối phiếu (chủ nợ).
 • Tất cả đều đúng

Hối phiếu (bill) là công cụ vay nợ ngắn hạn mang hình thức một văn bản yêu cầu người phát hành hối phiếu (con nợ) trả cho người hưởng hối phiếu (chủ nợ) một số tiền nhất định vào một thời điểm nhất định hay phải trả ngay khi nhận được hối phiếu, tức phải trả tiền cho người hưởng hối phiếu ngay khi nhận được yêu cầu. Một khi đã được chấp nhận (người chấp nhận có thể là ngân hàng chấp nhận) và "ký hậu'' (tức người chấp nhận ký vào mặt sau hối phiếu), hối phiếu trở nên có khả năng thương lượng và có thể đem chiết khấu (tức đem bán với giá thấp hơn mệnh giá của nó) với lãi suất phản ánh lãi suất ngắn hạn trên thị trường.

Đặc điểm nào sau đây mô tả đúng về hối phiếu?

 • Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó.
 • Hối phiếu là "tờ mệnh lệnh trả tiền có điều kiện".
 • Hối phiếu không ghi số tiền phải trả và những nội dung liên quan đến việc trả tiền.
 • Tất cả đều đúng

Hối phiếu có 3 đặc điểm chính như sau:

Tính bắt buộc của hối phiếu: Hối phiếu là "tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện". Người trả tiền hối phiếu phải trả theo đúng nội dung ghi trên tờ phiếu và không thể viện bất cứ lý do riêng nào của mình để từ chối trả tiền đối với người ký phát hối phiếu hay người thụ hưởng, trừ trường hợp hối phiếu được lập ra trái với các đạo luật chi phối nó.

Tính trừu tượng của hối phiếu: Trên hối phiếu không nêu nguyên nhân phát sinh việc lập hối phiếu, mà chỉ ghi số tiền phải trả và những nội dung liên quan đến việc trả tiền. Hiệu lực pháp lý của hối phiếu cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ nguyên nhân gì sinh ra hối phiếu. Nói cách khác, nghĩa vụ trả tiền của hối phiếu là trừu tượng.

Tính lưu thông của hối phiếu: Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó. Hối phiếu có tính chất này vì hối phiếu là lệnh đòi tiền của người này với người khác, trên hối phiếu có một giá trị tiền nhất định và hối phiếu có tính bắt buộc & tính trừu tượng.

Các đối tượng tham gia vào hối phiếu?

 • Hối phiếu chỉ có 2 đối tượng là người phát hành và người trả nợ.
 • Người bị ký phát không có trách nhiệm phải trả tiền.
 • Người cầm phiếu là người có quyền nhận hối phiếu khi hối phiếu được trả tiền.
 • Người chấp nhận không có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn.

Các bên tham gia hối phiếu bao gồm:

Người ký phát hối phiếu (drawer): là người xuất khẩu.

Người bị ký phát (người trả tiền) (drawee): là người nhập khẩu hàng hay có trách nhiệm trả tiền.

Người hưởng lợi (bereficiary): là người nhận thanh toán số tiền đó.

Người chấp nhận (acceptor): là khi người bị ký phát chấp nhận hối phiếu kỳ hạn và người chấp nhận phải có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn.

Người chuyển nhượng (endorser): là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu.

Người cầm phiếu (holder or bearer): là người có quyền nhận hối phiếu khi hối phiếu được trả tiền.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang