logo

HTT giải trình gì cho năm thứ hai liên tiếp bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến?

13-04-2021 14:14:15+07:00
13/04/2021 14:14 0
  •  

HTT giải trình gì cho năm thứ hai liên tiếp bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến?

Trong BCTC kiểm toán năm 2020 được công bố, báo cáo của CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT) đã bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Hiện, Công ty đã có giải trình cụ thể cho sự việc này.

Cụ thể, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến dựa trên cơ sở nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 46 tỷ đồng. Do đó, Công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Ngoài ra, tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận được đầy đủ thư đối chiếu xác nhận số dư tiền vay của các ngân hàng, dẫn đến kiểm toán viên nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty.

Đối với dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng chiếm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 79 tỷ đồng của HTT, đơn vị kiểm toán không xác định được tiến độ dự án cùng khả năng quyết toán nên chưa thể được tác động của dự án lên báo cáo tài chính.

Còn về sự việc HTT vẫn chưa thu được khoản tiền chuyển nhượng từ sau đợt thoái vốn khỏi CTCP Xây dựng Phúc Hưng hồi năm 2019, kiểm toán viên nghi ngờ về giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu này khi Công ty đã xác nhận trách nhiệm đối với ông Đào Văn Chiến trong biên bản làm việc ngày 15/04/2020 nhưng đến ngày lập báo cáo vẫn chưa đưa ra nhưng bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Cũng liên quan đến các khoản phải thu, trong năm 2020, HTT đã chuyển nhượng 500,000 cp của Tổng CTCP Linh Dương với giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, về phía Công ty Linh Dương vẫn chưa có xác nhận trong hợp đồng chuyển nhượng.

Vấn đề cuối cùng dẫn đến việc từ chối đưa ra ý kiến là việc đơn vị kiểm toán không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ và hàng tồn kho của Công ty tại ngày 31/12/2020 nên không thể đưa ra ý kiến về hai khoản này trên báo cáo tài chính đã lập.

Đây là lần thứ hai liên tiếp HTT bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm

Với những vấn đề trên, HTT đã đưa có giải trình cụ thể gửi đến UBCK Nhà nước như sau. Đối với việc khoản nợ ngắn hạn vượt quá số dư tài sản dài hạn, Công ty cho biết đa phần các khoản nợ ngắn hạn đến từ vay nợ ngân hàng và tiền thuế phải trả. HTT cho biết thêm, tất cả các khoản vay của Công ty đều có tài sản đảm bảo bất động sản và theo kế hoạch thì Công ty sẽ xử lý dứt điểm các khoản nợ ngân hàng trong quý 2/2021. Còn đối với khoản tiền thuế, HTT đã nộp tổng cộng hơn 1.5 tỷ đồng lên cơ quan thuế từ năm 2020 đến nay nên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì bình thường.

Còn về hiệu quả của dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng, Công ty dự khiến sẽ tiếp tục dự án vào quý 4/2021 sau khi có sự chấp thuận từ UBND TP.Hà Nội.

Về vấn đề các khoản phải thu, HTT đang làm thủ tục khởi kiện ông Đào Văn Chiến – người chịu trách nhiệm trực tiếp thương vụ thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng do chưa thanh toán tiền thu được cho Công ty nên vẫn chưa thể ghi nhận khoản tiền này vào BCTC. Còn với sự việc Tổng CTCP Linh Dương chưa xác nhận việc chuyển nhượng 500,000 cp, hiện, HTT đã gửi hồ sơ xin xác nhận nhưng chưa được phản hồi.

Cuối cùng về vấn đề kiểm kê quỹ tiền mặt và hàng tồn kho, HTT cho biết Công ty đã thực hiện kiểm kê tại ngày 31/12/2020 nên khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán đến và làm việc vào tháng 2/2021 đã không chứng kiến trực tiếp được sự việc.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2020 của HTT, doanh thu cả năm của Công ty chỉ ghi nhận gần 7 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với năm 2019. Dù vậy, Công ty chỉ lỗ hơn 13 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 28 tỷ đồng do tiết giảm được phần lớn chi phí. Đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty báo lỗ sau thuế. Tính tới thời điểm cuối năm 2020, lỗ lũy kế của HTT đã ghi nhận hơn 65 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang