logo

KHP quay lại vòng xoáy thua lỗ trong quý đầu năm

19-04-2021 09:49:03+07:00
19/04/2021 09:49 0
  •  

KHP quay lại vòng xoáy thua lỗ trong quý đầu năm

Sau quý 4/2020 khả quan, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) đã quay lại báo lỗ gần 77 tỷ đồng trong quý 1/2021. Kết quả này đến từ việc kinh doanh dưới giá vốn.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của KHP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của KHP

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2021 vừa công bố, KHP ghi nhận doanh thu gần 934 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện trong kỳ hơn 903 tỷ đồng, trong khi giá vốn tới 949 tỷ đồng. Do đó, KHP lỗ gộp 34 tỷ đồng.

Đáng ghi nhận là khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay gần 5 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, KHP thua lỗ tới gần 77 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021 (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng). Như vậy, sau quý 4/2020 có lãi khả quan, doanh nghiệp điện đã trở lại vòng xoáy thua lỗ như 3 quý trước đó (quý 1 đến quý 3/2020).

Đến thời điểm 31/03/2021, Công ty đang có tổng tài sản 1,941 tỷ đồng, giảm 4% sau 3 tháng. Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm phân nửa so với đầu năm, về mức 79 tỷ đồng.

Cho cả năm 2021, KHP đặt chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 2,289 triệu kWh, tăng trưởng 2%. Lãi trước thuế dự kiến ở mức 50 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KHP
Nguồn: Báo cáo thường niên 2020 của KHP

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang