logo

Kỳ phiếu là gì?

10-04-2021 21:00:00+07:00
10/04/2021 21:00 0
 •  

Kỳ phiếu là gì?

Khái niệm cũng như những đặc điểm nổi trội nào của kỳ phiếu để có lợi nhất cho nhà đầu tư?

Kỳ phiếu là gì?

 • Kỳ phiếu là giấy tờ yêu cầu trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh người lập phiếu trả cho người khác được quy định trong kỳ phiếu đó.
 • Kỳ phiếu là một loại giấy tờ văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập viết ra.
 • Kỳ phiếu là loại văn bản ghi nợ được lập ra một cách hợp pháp, phát hành theo một hình thức quy định.
 • Tất cả đều đúng

Kỳ phiếu ngân hàng được hiểu là một loại giấy tờ văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập viết ra. Nội dung của kỳ phiếu sẽ yêu cầu trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh người lập phiếu trả cho người khác được quy định trong kỳ phiếu đó.

Đặc điểm nào sau đây đúng về kỳ phiếu?

 • Kỳ hạn của kỳ phiếu không cần quy định rõ ràng trong kỳ phiếu, mà phụ thuộc vào người yêu cầu chi trả.
 • Kỳ phiếu bắt buộc phải có sự bảo lãnh của ngân hàng thương mại.
 • Kỳ phiếu dễ dàng có thể được chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác bằng chữ ký chuyển nhượng rất đơn giản.
 • Kỳ phiếu phải ghi rõ lý do phát sinh số nợ.

- Kỳ phiếu có tính trừu tượng: Kỳ phiếu có những đặc điểm rất trừu tượng dễ nhận biết. Đơn cử như: kỳ phiếu không ghi rõ lý do phát sinh số nợ mà chỉ ghi thông tin người vay đó phải trả cho người lập phiếu số tiền là bao nhiêu, vào khoảng thời gian nào.
- Kỳ phiếu có tính chất bất khả kháng: Tính chất bất khả kháng được thể hiện ở điểm người trả nợ không thể viện bất cứ lý do nào để từ chối không trả nợ. Việc này áp dụng kể cả khi người nợ chưa nhận được hàng hóa hay hàng hóa không phù hợp với điều kiện của kỳ phiếu đã ký.
- Kỳ phiếu có tính lưu thông: Kỳ phiếu dễ dàng có thể được chuyển từ người sở hữu này sang người sở hữu khác bằng chữ ký chuyển nhượng rất đơn giản. Kỳ phiếu chuyển nhượng thường là lệnh cho người đi vay phải trả một khoản tiền cho người thứ ba hay người lập lệnh đó.

Kỳ phiếu ngân hàng có đặc điểm gì?

 • Khách hàng có thể cầm cố kỳ phiếu tại ngân hàng để tiếp cận khoản vay.
 • Cầm cố kỳ phiếu sẽ có mức lãi suất cao hơn so với cầm cố các giấy tờ khác.
 • Có thể trao đổi kỳ phiếu bằng những hình thức: mua bán, thừa kế, trao đổi… nhưng bị hạn chế một số đối tượng nào.
 • Lãi suất của kỳ phiếu thường thấp hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm.

- Lãi suất cao: Để có thể thu hút vốn trung hạn và dài hạn nên để thu hút người mua, lãi suất của kỳ phiếu thường cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm từ 1% đến 1.5%.
- Chuyển nhượng kỳ phiếu linh hoạt: Kỳ phiếu có thể chuyển nhượng từ người này đến người khác hết sức linh động. Có thể trao đổi chúng bằng những hình thức: mua bán, thừa kế, trao đổi… mà không hạn chế bất kỳ đối tượng nào.
- Lãi suất cầm cố kỳ phiếu ưu đãi: Trong trường hợp bạn có nhu cầu sử dụng vốn khi chưa đến hạn, khách hàng có thể cầm cố kỳ phiếu tại ngân hàng để tiếp cận khoản vay. Cầm cố kỳ phiếu sẽ có mức lãi suất thấp hơn so với cầm cố các giấy tờ khác.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang