Lãi ròng quý 1 TCBS tăng 65%, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh

19-04-2021 20:15:00+07:00
19/04/2021 20:15 0
  •  

Lãi ròng quý 1 TCBS tăng 65%, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh

Trong BCTC quý 1/2021 vừa công bố, lợi nhuận sau thuế của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã tăng 65% so với cùng kỳ, đạt hơn 674 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ lãi FVTPL và các khoản cho vay tăng lần lượt 98% và 78% so với cùng kỳ, đạt 300 tỷ đồng và hơn 118 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới quý 1 của TCBS gấp 4 lần so với cùng kỳ 2020, xấp xỉ 149 tỷ đồng. Các mảng lưu ký và tư vấn cũng đều ghi nhận tăng trưởng đáng kể, trong khi đó, mảng bảo lãnh phát hành chứng khoán – mảng chiếm phần lớn doanh thu hoạt động lại gần như đi ngang.

Về chi phí, hầu hết các loại chi phí đều tăng nhưng chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý lần lượt giảm 21% và 4%, còn 31 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Kết quả, TCBS thu về hơn 674 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý 1/2021, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch 2021 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, công ty chứng khoán này đã thực hiện được hơn 25% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của TCBS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của TCBS

Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của TCBS tăng 33% so với đầu năm, lên hơn 11,632 tỷ đồng. Khoản đầu tư HTM và tài sản AFS của Công ty đều tăng lần lượt 61% và 20%, lên hơn 330 tỷ đồng và 2,826 tỷ đồng. Trong khi đó, cho vay margin của TCBS xấp xỉ 6,016 tỷ đồng, tăng 37%.

Đáng chú ý, vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty tại thời điểm này gấp 3 lần cuối năm 2020, chiếm gần 3,536 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang