logo

MB: Dự chi cổ tức 35% bằng cổ phiếu, tăng tối thiểu 20% lợi nhuận

07-04-2021 11:19:26+07:00
07/04/2021 11:19 3
  •  

MB: Dự chi cổ tức 35% bằng cổ phiếu, tăng tối thiểu 20% lợi nhuận

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đề ra kế hoạch tăng trưởng tối thiểu 20% lợi nhuận trước thuế và muốn tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án.

Tăng vốn điều lệ qua 3 phương án

Cho kế hoạch dài hạn, MB dự kiến triển khai tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức hàng năm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ dự kiến từ 10-15%/năm; phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ từ 1-2%/vốn điều lệ MB/năm (tổng 3 năm tối đa không quá 4% vốn điều lệ MB tại thời điểm 31/12/2023).

Cụ thể cho năm 2021, MB dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức gần 27,988 tỷ đồng lên 38,676 tỷ đồng thông qua 3 phương án nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, bổ sung vốn kinh doanh và phát triển mạng lưới…

Thứ nhất, tăng vốn thêm gần 9,796 tỷ đồng thông qua phát hành gần 980 triệu cp phổ thông với mệnh giá 10,000 đồng/cp để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của MB năm 2020. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến thực hiện tối đa là trong quý 4/2021.

Thứ hai, tăng vốn điều lệ thêm dự kiếm tối đa 700 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, dự kiến 70 triệu cp phổ thông. Số cổ phần này được ưu tiên chào cho các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ có khả năng và sẵn sàng hợp tác nhằm tạo hệ sinh thái số mang lại lợi ích lâu dài cho MB.

Các nhà đầu tư được chào bán gồm Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (tối đa 30 triệu cp), Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (tối đa 27 triệu cp). Trường hợp không phân phối hết cho 2 nhà đầu tư này, MB sẽ lựa chọn các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.

Mức giá chào bán sẽ được thoả thuận và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thoả thuận và quy định của pháp luật.

Số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định và thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện tối đa trong quý 4/2021 sau khi thực hiện tăng vốn lần 1.

Thứ ba, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 192.4 tỷ đồng thông qua phát hành 19.24 triệu cp phổ thông cho các bộ nhân chủ chốt và nhân viên tài năng với mệnh giá 10,000 đồng/cp, giá phát hành bằng mệnh giá. Số cổ phần này cũng bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong năm 2021.

Mục tiêu lãi trước thuế tăng tối thiểu 20%

Với số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 38.2%, MB đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2021. Dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản sẽ tăng 11%, tín dụng tăng trưởng từ 10-11% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tối đa 1.5%.

Lợi nhuận trước thuế MB đặt ra tăng tối thiểu 20%, tương đương đạt 13,200 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 10% - 15%. Các tỷ suất sinh lợi đề ra như tỷ lệ ROE hợp nhất trên 19%, ROA tương đương 2%.

Mới đây, MB cũng vừa hé lộ kết quả kinh doanh quý 1/2021 với những con số khả quan. Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt gần 4,600 tỷ đồng; tương đương 43% kết quả 2020. Các chỉ số chính riêng ngân hàng đều tốt hơn cùng kỳ 2020 như: ROA khoảng 2.7% (quý 1/2020 là 1.59%); ROE khoảng 27.24% (quý 1/2020 là 16.09%), tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1.14%; trích lập dự phòng đầy đủ, quỹ dự phòng bao phủ duy trì >144% nợ xấu…

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang