logo

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 đi ngang

07-04-2021 13:12:20+07:00
07/04/2021 13:12 0
  •  

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 đi ngang

Năm 2021, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSEBMP) đặt kế hoạch doanh thu 5,200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng.

So với kết quả năm 2020, Công ty kỳ vọng doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận sau thuế đi ngang.

Cổ tức kế hoạch 2021 tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2020, Công ty chia cổ tứ bằng tiền mặt tương 99% lợi nhuận sau thuế, giá trị hơn 517 tỷ đồng cho cổ đông.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận, BMP cũng dự kiến chi 268 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tăng 37% so với kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, doanh thu thuần của BMP đạt gần 4,686 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 523 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Như vậy, Công ty vượt 3% chỉ tiêu doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang