logo

NNC: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021

27-04-2021 17:22:00+07:00
27/04/2021 17:22 0
  •  

NNC: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 04/2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210427_20210427 - NNC - CBTT Dieu Le Cty Quy Che Hoat Dong BKS Va HDQT Va Quy Che Noi Bo HDQT_compressed.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang