logo

SACOMBANK - SBS: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

27-04-2021 17:43:00+07:00
27/04/2021 17:43 0
  •  

SACOMBANK - SBS: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210427_20210427 SBS_BienBan_DaiHoiCoDong_Namtaichinh2020.pdf
20210427_20210427 SBS_CBTT_24h_BienBanvaNghiQuyet_DHCD_namtaichinh2020.pdf
20210427_20210427 SBS_NghiQuyet_DaiHoiCoDong_Namtaichinh2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang