SAM Holdings đặt mục tiêu 300 tỷ đồng lãi trước thuế 2021

07-04-2021 13:30:00+07:00
07/04/2021 13:30 0
  •  

SAM Holdings đặt mục tiêu 300 tỷ đồng lãi trước thuế 2021

CTCP SAM Holdings (HOSESAM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung chủ yếu xoay quanh kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

SAM cho biết trong năm 2020, Công ty đã cơ cấu lại hoạt động bằng cách tập trung vào những mảng kinh doanh cốt lõi. Dự kiến trong quý 1/2021, Công ty sẽ hoàn tất thủ tục tăng vốn thêm 935 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ của Công ty lên mức 3,499 tỷ đồng. Đây là nguồn lực để Công ty phát triển các ngành nghề mũi nhọn bao gồm bất động sản, sản xuất và đầu tư tài chính.

Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc mua lại CTCP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho Công ty trong quý 1/2021 để tiếp tục triển khai dự án khu công nghiệp Tam Thăng 22, quy mô 103 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai.

Bên cạnh đó, ở mảng bất động sản nhà ở, Công ty sẽ tập trung nguồn vốn được cổ đông hiện hữu góp để phát triển dự án khu nhà ở Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Ở lĩnh vực đầu tư tài chính, Công ty cho biết sẽ tân dụng cơ hội Chính phủ đang đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước để mua cổ phần với chi phí hợp lý và cơ hội sinh lời lớn.

Kết quả kinh doanh qua các năm của SAM và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của SAM
Đvt: Tỷ đồng

Đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2021, SAM Holdings đề ra mục tiêu tổng doanh thu gần 3,261 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2020. Trong đó, bao gồm 2,960 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và gần 301 tỷ đồng doanh thu tài chính, lần lượt tăng 54% và 84% so với năm 2020.

Qua đó, Công ty kỳ vọng lãi trước thuế 2021 hơn 300 tỷ đồng, gấp 2.4 lần năm 2020. Dựa trên kế hoạch kinh doanh này, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 5% cho năm 2021, cao hơn 2.8% so với tỷ lệ 2.2% của năm 2020.

Năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất của SAM đạt gần 2,083 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2019 và hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu do doanh thu trên tất cả các lĩnh vực mà Công ty tham gia đều sụt giảm đáng kể. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2019 và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang