SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)

12-04-2021 17:30:00+07:00
12/04/2021 17:30 0
  •  

SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo  giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210413_20210412_SSI_CBTT_Giay phep tang von.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang