SSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

06-04-2021 15:27:00+07:00
06/04/2021 15:27 0
  •  

SSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210406_20210406 - SSI - TB ngay DKCC hop DHDCD TN 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang