logo

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

26-04-2021 17:08:00+07:00
26/04/2021 17:08 0
  •  

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210426_20210426 - TAC - NQ HDQT 20 to chuc DHDCD thuong nien nam 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang