TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan

19-04-2021 17:29:00+07:00
19/04/2021 17:29 0
  •  

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210419_20210419 - TCB - Nghi quyet HDQT phe duyet GD voi Eurowindow signed HOSE.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang