VNM: Thông báo về việc nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT

07-04-2021 17:53:00+07:00
07/04/2021 17:53 0
  •  

VNM: Thông báo về việc nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo về việc nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210407_20210407 - VNM- CBTT vv TV HDQT tu nhiem - Nguyen Thi Tham.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang