VPB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021 17:16:00+07:00
08/04/2021 17:16 0
  •  

VPB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210408_20210408 - VPB - CBTT Thong bao moi hop va tai lieu hop DHDCD 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang