logo

VPS báo lãi ròng quý 1 gấp đôi cùng kỳ, tăng mạnh đầu tư tài sản HTM

27-04-2021 11:39:33+07:00
27/04/2021 11:39 4
  •  

VPS báo lãi ròng quý 1 gấp đôi cùng kỳ, tăng mạnh đầu tư tài sản HTM

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Chứng khoán VPS báo lãi ròng quý đầu năm đạt gần 202 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, lãi từ FVTPL và các khoản cho vay và phải thu lần lượt gấp 2 và 3 lần quý 1/2020, đạt 1,134 tỷ đồng và 206 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng ghi nhận gấp gần 5 lần cùng kỳ với 439 tỷ đồng.

Song, chi phí các hoạt động cũng tăng tưởng ứng khi lỗ từ FVTPL, chi phí tự doanh và chi phí môi giới lần lượt gấp từ 2-4 lần cùng kỳ.

Kết quả, lãi gộp của VPS đạt xấp xỉ 339 tỷ đồng. Sau khi cộng một số khoản mục khác, lãi ròng của Công ty quý đầu năm đạt gần 202 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020.

Kết quả kinh doanh của VPS trong quý 1/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của VPS

Tại thời điểm lập BCTC quý 1, tổng tài sản của VPS đạt hơn 16,817 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư HTM đạt mức 1,150 tỷ đồng, gấp gần 8 lần thời điểm cuối năm 2020. Mặt khác, số dư cho vay margin chỉ tăng 9% (6,342 tỷ đồng) nhưng các khoản phải thu của Công ty lại tăng gấp 2 lần, ghi nhận hơn 1,304 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VPS tại thời điểm này cũng tăng 5%, lên hơn 11,640 tỷ đồng. Tuy nhiên, vay nợ tài chính ngắn hạn của Công ty lại giảm 2%, về mức hơn 6,834 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang