VSH: Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08-04-2021 17:13:00+07:00
08/04/2021 17:13 0
  •  

VSH: Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210408_20210408 - VSH - CBTT vv gia han thoi gian hop DHCD.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang