logo

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27-04-2021 09:57:00+07:00
27/04/2021 09:57 0
  •  

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin, số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 14/05/2021. Khi đến cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang