Bảo hiểm Hàng không lãi quý 1 vỏn vẹn 2 tỷ đồng

03-05-2021 21:11:00+07:00
03/05/2021 21:11 0
  •  

Bảo hiểm Hàng không lãi quý 1 vỏn vẹn 2 tỷ đồng

Với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 32% và doanh thu tài chính gấp 2.21 lần cùng kỳ năm trước, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) đã không còn lỗ như quý 1 năm trước, với lãi ròng gần 2 tỷ đồng.

Trong quý 1 năm nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của AIC có kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 278 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 32%, đạt hơn 318 tỷ đồng.

Biên lãi gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm vì vậy tăng từ 0.3% lên mức 9%.

Về hoạt động tài chính, nhờ có doanh thu gấp 2.21 lần cùng kỳ (15 tỷ đồng) và được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính hơn 13 tỷ đồng giúp AIC có lãi hơn 27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 5 tỷ đồng.

Kết quả, AIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt hơn 2 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của AIC từ âm gần 32 tỷ đồng lên âm hơn 36 tỷ đồng trong quý 1, chủ yếu do khoản chi cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh trong kỳ.

Tại ngày 31/03/2021, tổng tài sản của AIC tăng 2% so với đầu năm, lên mức hơn 2,981 tỷ đồng chủ yếu do khoản đầu tư dài hạn gấp  2.87 lần đầu năm, đạt hơn 992 tỷ đồng.

Nợ phải trả hơn 1,944 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm chủ yếu năm ở dự phòng nghiệp vụ hơn 1,578 tỷ đồng, tăng 8%.

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang