logo

BIC báo lãi quý 1 tăng 27% nhờ hoạt động tài chính

04-05-2021 10:03:54+07:00
04/05/2021 10:03 2
  •  

BIC báo lãi quý 1 tăng 27% nhờ hoạt động tài chính

Hoạt động đầu tư tài chính có lãi gần 96 tỷ đồng, gấp 2.19 lần cùng kỳ năm trước là yếu tố chính giúp lợi nhuận ròng của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSEBIC) đạt gần 79 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ở hoạt động kinh doanh bảo hiểm, BIC có doanh thu thuần đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tổng chi phí tăng đến 45%, chiếm gần 358 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm 15%, còn hơn 116 tỷ đồng.

Bù lại, hoạt động đầu tư tài chính của Công ty có lãi gần 96 tỷ đồng, gấp 2.19 lần cùng kỳ giúp lợi nhuận ròng tăng 27%, đạt gần 79 tỷ đồng.

Trong quý 1 năm nay, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BIC dương hơn 187 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi cho khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và tăng các khoản phải trả.

Cuối quý 1/2021, tổng tài sản của BIC tăng 2% so với đầu năm, đạt hơn 5,950 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn (1,248 tỷ đồng) tăng 41% và tiền, các khoản tương đương tiền (115 tỷ đồng) tăng 17%.

Nợ phải trả cũng tăng 2% so với đầu năm, chiếm hơn 3,457 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ (2,620 tỷ đồng) tăng 1% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang