logo

BSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10-05-2021 16:31:00+07:00
10/05/2021 16:31 0
  •  

BSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210510_20210510-BSC_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang