Chứng quyền CVPB2102: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

24-05-2021 17:52:00+07:00
24/05/2021 17:52 0
  •  

Chứng quyền CVPB2102: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVPB04MBS20CE (mã CK: CVPB2102) của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210524_20210524 - CVPB2102 - TB ngay DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang