logo

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 119,000 CP

14-05-2021 16:29:00+07:00
14/05/2021 16:29 0
  •  

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 119,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Trần Thư Nga
- Mã chứng khoán: CLH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 119,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/05/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang