logo

CTF: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

14-05-2021 17:40:00+07:00
14/05/2021 17:40 0
  •  

CTF: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Công ty Cổ phần City Auto thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210514_20210514 - CTF - TB moi hop va Tai lieu hop dhcd thuong nien 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang