logo

Đâu mới là 'chìa khóa' giúp Bảo hiểm Bảo Minh có lãi tăng mạnh?

05-05-2021 08:19:42+07:00
05/05/2021 08:19 0
  •  

Đâu mới là 'chìa khóa' giúp Bảo hiểm Bảo Minh có lãi tăng mạnh?

Quý 1/2021, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổng CTCP Bảo Minh (HOSEBMI) có kết quả đi lùi nhưng lợi nhuận ròng vẫn tăng 71% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 70 tỷ đồng.

Trong quý 1 năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của BMI giảm 4% trong khi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 11% khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 10%, còn hơn 851 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm đến 27% so với cùng kỳ, còn hơn 52 tỷ đồng.

Do đó, động lực chính giúp BMI có lợi nhuận ròng tăng mạnh 71% là đến từ hoạt động tài chính và đầu tư bất động sản.

Theo BMI giải trình, quý 1/2021 thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi nên Công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước, chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán là hơn 31 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BMI dương gần 192 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ thu hồi được các khoản phải thu và giảm chi khác cho hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản của BMI tính đến ngày 31/03/2021 đạt hơn 6,701 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm chủ yếu nhờ tiền và các khoản tương đương tiền tăng 68%, đạt hơn 251 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 4,341 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó dự phòng nghiệp vụ hơn 2,997 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang