logo

Đề xuất lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

02-05-2021 09:43:10+07:00
02/05/2021 09:43 0
  •  

Đề xuất lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư

Thủ tướng giao Bộ KHĐT chủ trì, đề xuất việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn của các dự án đầu tư tại các trung tâm, TP lớn.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thời gian tới, Bộ KHĐT cần tập trung thực hiện tốt một số định hướng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp.

Thủ tướng giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng việc thành lập và quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ để rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn của các dự án đầu tư tại các trung tâm, TP lớn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ KHĐT xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, luôn có ý thức phấn đấu vì lợi ích chung, không cá nhân, lợi ích nhóm.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh được đề xuất là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt. Ảnh: Việt Linh

Bộ KHĐT cần hoàn thiện bộ máy và quyết tâm cơ cấu lại theo hướng tăng cường việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, giảm bộ phận làm nhiệm vụ phân bổ nguồn lực, phân chia ngân sách; tăng cường phân cấp, tập trung nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước.

Bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; đặc biệt là hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các vướng mắc thúc đẩy phát triển; phải xây dựng bằng được cơ chế chính sách ưu đãi cho các lĩnh vực ưu tiên, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Bộ cần xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, hợp lý để tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đóng góp cho đất nước, có cơ chế bảo vệ và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tham gia các dự án đối tác công tư (PPP).

Đồng thời, Bộ cũng cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với tư tưởng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn và công cụ kiểm tra, giám sát. Khẩn trương và tập trung nghiên cứu về phân cấp, phân quyền quản lý việc thành lập, đầu tư, mở rộng khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Bộ KHĐT cần phân bổ và sử dụng nguồn lực Nhà nước hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; chấm dứt đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; rà soát, tháo gỡ về cơ chế chính sách để phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước để huy động nguồn lực hiệu quả, thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuấn Hùng

ZingNews

×
vietstock logo
Về đầu trang