logo

DNP: Hủy chốt danh sách ngày 17/5 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28-05-2021 13:50:00+07:00
28/05/2021 13:50 0
  •  

DNP: Hủy chốt danh sách ngày 17/5 và chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

.

Tài liệu đính kèm:
1.DNP_2021.5.28_36c7605_2021_05_26_Cong_van_CBTT_bat_thuong_signed.pdf
2.DNP_2021.5.28_c9472c3_QD_DIEU_CHINH_VE_VIEC_CHOT_DANH_SACH_CO_DONG_signed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang