logo

ELC: Ghi nhận thêm doanh thu, lãi ròng quý 1 tăng 60% so với trước điều chỉnh

26-05-2021 10:52:07+07:00
26/05/2021 10:52 3
  •  

ELC: Ghi nhận thêm doanh thu, lãi ròng quý 1 tăng 60% so với trước điều chỉnh

Ngày 25/05, CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC) đã đính chính số liệu BCTC quý 1/2021, trong đó lãi ròng của Công ty tăng 60% so với trước điều chỉnh.

Theo BCTC quý 1/2021 điều chỉnh, doanh thu thuần của ELC đạt gần 184 tỷ đồng, tăng 48% so với số liệu được công bố trước đó, chủ yếu do doanh thu bán hàng hóa ghi nhận thêm hơn 51 tỷ đồng (tăng 48%). Doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty cũng tăng gần 46%, xấp xỉ 25 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán hai mảng kinh doanh trên cũng được điều chỉnh tăng lần lượt 47% và gấp gần 3 lần so với trước báo cáo trước đó. Hệ quả, giá vốn hàng bán của cả Công ty tăng 53%, lên hơn 147 tỷ đồng. Dù giá vốn có mức tăng cao hơn doanh thu nhưng lãi gộp của ELC vẫn ghi nhận hơn 36 tỷ đồng, tăng 29%.

Doanh thu và chi phí tài chính của ELC không có sự thay đổi nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng 28% và 5% so với trước điều chỉnh.

Kết quả, ELC báo lãi ròng 3 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 59% so với báo cáo công bố hồi cuối tháng 4. Với kết quả này, ELC đã thực hiện được hơn 26% kế hoạch lãi sau thuế 39 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa tổ chức gần đây.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của ELC sau điều chỉnh. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của ELC sau điều chỉnh

Bảng cân đối kế toán quý 1/2021 cũng được ELC điều chỉnh ở một số khoản mục. Tổng tài sản tại thời điểm 31/03/2021 không thay đổi đáng kể, vẫn trên mức 1,400 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lại có sự biến động ngược chiều nhau.

Cụ thể, phải thu ngắn hạn của ELC tăng 9%, lên xấp xỉ 756 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ khoản phát sinh 100 tỷ đồng phải thu đối với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone trong khi ở báo cáo trước đó không hề ghi nhận khoản mục này.

Còn với hàng tồn kho, giá trị khoản mục giảm 22%, còn hơn 167 tỷ đồng. Khoản chênh lệch đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận giảm 47 tỷ đồng (gần 33%) so với số liệu trước điều chỉnh.

Tương tự tổng tài sản, nợ phải trả của ELC không thay đổi đáng kể khi chỉ tăng nhẹ 2%, lên 563 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang