logo

Giá vốn dự án tăng, D2D bão lãi sau thuế quý 1 giảm so với cùng kỳ

04-05-2021 09:43:25+07:00
04/05/2021 09:43 1
  •  

Giá vốn dự án tăng, D2D bão lãi sau thuế quý 1 giảm so với cùng kỳ

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) báo lãi ròng giảm 3% so với cùng kỳ, còn hơn 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần của D2D tăng 9% so với quý 1/2020, lên gần 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn từ dự án Khu dân cư Lộc An và KCN Châu Đức lần lượt tăng 30% và gấp gần 3 lần cùng kỳ nên lãi gộp của Công ty chỉ tăng 5%, đạt hơn 60 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty giảm 24%, còn xấp xỉ 10 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi và cho vay.

Kỳ này, D2D không ghi nhận bất kỳ chi phí tài chính hay chi phí bán hàng nào. Tuy nhiên, chi phí quản lý của Công ty ghi nhận tăng 20%, lên hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả, D2D báo lãi sau thuế hơn 47 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021, giảm 3% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi sau thuế gần 269 tỷ đồng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã thực hiện gần 18% mục tiêu được đề ra cho cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của D2D. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của D2D

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của D2D tại thời điểm cuối tháng 3/2021 gần như không thay đổi đáng kể so với hồi đầu năm, vẫn ở mức xấp xỉ 2 ngàn tỷ đồng.

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị khoản mục này của công trình Khu dân cư xã Lộc An – Long Thành giảm gần 10%, còn gần 118 tỷ đồng trong khi các dự án khác không thay đổi đáng kể. Mặt khác, các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn của Công ty tăng gần 33%, lên 38 tỷ đồng.

Nợ phải trả của D2D tại ngày 31/03/2021 đã giảm 7%, ghi nhận hơn 960 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước giảm 19%, còn 192 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc giảm khoản trả trước tiền chuyển quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Lộc An. Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục không phát sinh các khoản vay nợ tài chính.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang