logo

Hòa Bình đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 hơn gấp đôi

08-05-2021 09:34:31+07:00
08/05/2021 09:34 3
  •  

Hòa Bình đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 hơn gấp đôi

Kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn cũng như thay đổi nhân sự cấp cao là những nội dung quan trọng sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSEHBC).

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 235 tỷ đồng

Năm 2021, HBC dự kiến doanh thu đạt 13,500 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2020. Theo đó, Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 235 tỷ đồng, gấp hơn 2.8 lần năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 5% bằng cổ phiếu và/hoặc bằng tiền mặt.

Kết quả kinh doanh và kế hoạch năm 2021 của HBC. Đvt: Tỷ đồng

Năm 2020, HBC đạt hơn 11,225 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% so năm 2019. Vì thế, lãi ròng giảm 79%, còn hơn 86 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty chỉ thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả này, HBC cho biết sẽ chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, giá trị tương đương hơn 115 tỷ đồng.

Phát hành 3.25 5 triệu cp và 4.62 triệu quyền mua cho CBCNV

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 4/2018, năm 2021, Công ty sẽ phát hành 3.25 triệu cp cho CBCNV (ESOP) với giá bằng mệnh giá.

Cũng trong năm 2021, HBC sẽ phát hành 4.62 triệu quyền mua cổ phiếu cho CBCNV, 1 quyền mua được mua 1 cp với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày 01/01/2021 với điều kiện CNCNV làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Ngoài ra, HBC dự định phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 2,000 tỷ đồng nhằm tăng vốn hoạt động kinh doanh. Giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời điểm phát hành cổ phiếu sẽ được quyết định cụ thể khi điều kiện thị trường phù hợp.

Biến động HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập - ông Đặng Hồng Anh có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT thông qua. Đồng thời, 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Đặng Doãn Kiên và ông Phương Công Thắng có nhiệm kỳ 2017-2021 đến nay đã kết thúc .

Do đó, ĐHĐCĐ tới đây sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập được đề cử bởi HĐQT là ông Phương Công Thắng và ông Nguyễn Công Phú. Còn ông Dương Văn Hùng được HĐQT đề cử để bầu thay thế ông Đặng Hồng Anh với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Tuy nhiên, ngày 04/05/2021, HĐQT nhận được thông tin đề cử ứng viên HĐQT độc lập từ cổ đông lớn – ông Lê Viết Hải (sở hữu 16.05% vốn tại HBC) cho ông David Martin Ruiz.

Vì vậy, danh sách ứng viên sẽ được cập nhật sau khi HĐQT tiếp nhận thông tin ứng cử hoặc đề cử từ cổ đông trước ngày Đại hội.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang