logo

ITA báo lãi quý 1 gấp hơn 2 lần cùng kỳ, thay đổi cơ cấu hàng tồn kho

01-05-2021 12:00:00+07:00
01/05/2021 12:00 5
  •  

ITA báo lãi quý 1 gấp hơn 2 lần cùng kỳ, thay đổi cơ cấu hàng tồn kho

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) báo lãi ròng đạt xấp xỉ 57 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2020.

* ĐHĐCĐ ITA: Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến nói về 3 chiến lược năm 2021

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất trong kỳ của ITA tăng 88% so với quý 1/2020, lên hơn 177 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm từ 55% xuống còn 46%, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 58%, đạt 82 tỷ đồng.

Nhìn chung, trừ chi phí bán hàng ghi nhận gấp gần 5 lần cùng kỳ thì chi phí tài chính và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 48% và 13%.

Nhờ đó, ITA báo lãi ròng đạt 57 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2020. So với kế hoach đề ra cho năm 2021, Công ty đã thực hiện được hơn 24% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế,

Kết quả kinh doanh hợp nhất của ITA. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của ITA

So với thời điểm đầu năm 2021, tổng tài sản của ITA tại thời điểm cuối tháng 3 không thay đổi đáng kể, vẫn giữ ở mức hơn 13 ngàn tỷ đồng.

Đối với khoản mục hàng tồn kho, giá trị Khu E-City Tân Đức và KCN Tân Đức ghi nhận biến động ngược chiều nhau. Trong khi giá trị tồn kho của KCN gấp hơn 2 lần đầu năm với hơn 2,534 tỷ đồng thì Khu E-City lại giảm gần 71%, còn gần 742 tỷ đồng.

Chi tiết hàng tồn kho của ITA theo các dự án tại ngày 31/03/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của ITA

Nợ phải trả tại thời điểm 31/03/2021 của ITA giảm 2% so với đầu năm, còn gần 2,668 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ dài hạn không thay đổi đáng kể nhưng các khoản ngắn hạn lại giảm 30%, về mức gần 87 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang