logo

Ông Nguyễn Đức Công quay trở lại làm Chủ tịch GAB

18-05-2021 17:34:13+07:00
18/05/2021 17:34 2
  •  

Ông Nguyễn Đức Công quay trở lại làm Chủ tịch GAB

HĐQT CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSEGAB) vừa thông qua quyết định cho ông Nguyễn Đức Công thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/05/2021.

Ông Nguyễn Đức Công quay trở lại làm Chủ tịch HĐQT GAB

Bên cạnh đó, HĐQT GAB cũng đã chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Vũ Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/05/2021. Bà Huệ vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT của GAB.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Công được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được bầu làm Chủ tịch HĐQT GAB lần lượt vào ngày 03/02/2020 và 15/5/2020.

Tuy nhiên, với quy định tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng) có hiệu lực  từ ngày 1/8/2020, nên chỉ sau 03 tháng làm Chủ tịch HĐQT của GAB thì ông Nguyễn Đức Công đã thôi nhiệm chức danh này, chỉ giữ chức Tổng Giám đốc. Thay vào đó là bà Vũ Thị Minh Huệ được bầu làm Chủ tịch GAB.

Như vậy, ông Nguyễn Đức Công đã quay trở lại làm Chủ tịch HĐQT sau khoảng 9 tháng thôi nhiệm.

Về hoạt động kinh doanh của GAB, Năm 2021, GAB đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 8 tỷ đồng. Theo ước tính ở thời điểm hiện tại, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hết quý 2/2021 của GAB dự kiến đạt lần lượt là 208 tỷ đồng và 4.5 tỷ đồng, tương ứng thực hiện 55% và 56% so với kế hoạch năm.

Thông qua chủ trương mở rộng ngành nghề kinh doanh đã được thống nhất tại ĐHĐCĐ năm 2020, bên cạnh các mảng hoạt động truyền thống như sản xuất gạch nung, vật liệu xây dựng, kinh doanh nông sản, GAB sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm mới như: khai khoáng, quản lý tài sản (gồm bất động sản, vận tải hàng hóa hàng không, du lịch…) và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang