logo

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06-05-2021 09:01:00+07:00
06/05/2021 09:01 0
  •  

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 04/06/2021. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang