logo

Soi danh mục của các CTCK lãi tự doanh lớn quý 1

26-05-2021 09:00:00+07:00
26/05/2021 09:00 6
  •  

Soi danh mục của các CTCK lãi tự doanh lớn quý 1

Thị trường tốt trong quý 1 đã đem lại cho nhóm công ty chứng khoán (CTCK) một quý tự doanh tích cực.

Theo dữ liệu của VietstockFinance, các CTCK thu lãi hơn 3 ngàn tỷ đồng từ mảng tự doanh, trong khi cùng kỳ tự doanh phải chịu lỗ 655 tỷ đồng. Nhìn chung, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) của các CTCK đều tăng mạnh trong khi khoản mục lỗ tài sản tài chính FVTPL giảm.

Một số công ty đã chớp lấy thời cơ và báo lãi tự doanh lớn trong quý 1. Chứng khoán VNDirect (VND) dẫn đầu toàn nhóm CTCK với lãi tự doanh đạt hơn 375 tỷ đồng, gấp hơn 62 lần cùng kỳ.

Chứng khoán VIX xếp thứ 2 với lãi tự doanh 340 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải chịu lỗ ở mảng này.

Các ông lớn khác như Chứng khoán SSI, Chứng khoán Bản Việt (VCI), Chứng khoán TP.HCM (HSC, HCM) cũng đều có mặt trong top 10 về lãi tự doanh quý 1 năm nay.

Mảng tự doanh ở nhiều công ty khởi sắc khi chuyển lỗ thành lãi, ví dụ như SSI, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), Chứng khoán Rồng Việt (VDS), Chứng khoán Ngân hàng Công thương (CTS)…

Top 20 CTCK có lãi tự doanh lớn nhất quý 1/2021
Đvt: Tỷ đồng

Soi danh mục tự doanh của các CTCK lãi tự doanh lớn quý 1

Cùng điểm qua danh mục của một số CTCK thắng lớn tự doanh trong quý 1 vào thời điểm cuối quý.

Đvt: Tỷ đồng

Danh mục FVTPL của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) có một số mã nổi bật như TCB, GVR, GEX, DGC. Tới cuối quý 1, các khoản đầu tư này đều đang có lãi. Trong khi đó, danh mục AFS của Công ty đang ghi lãi hơn 490 tỷ đồng với cổ phiếu SHB.

Đvt: Tỷ đồng

Đối với VCI, KDH là mã có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL vào cuối quý 1. Công ty ghi lời hơn 77 tỷ đồng với khoản đầu tư này vào cuối quý 1. Trong khi đó, các khoản đầu tư vào cổ phiếu khác như HPG, BMi, VPB, TCB, VNM, VIC… không biến động nhiều.

Danh mục AFS của VCI cũng có giá trị lớn. Trong đó, nhiều khoản đầu tư đang ghi lãi lớn như VPB, MWG, MCH, HPG

Danh mục chứng khoán chưa niêm yết của VCI cũng ghi nhận tăng giá hơn 130 tỷ đồng so với giá mua vào.

Đvt: Tỷ đồng

Đối với SSI, tới cuối quý 1, các khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục như FPT, HPG, OPC đều tăng mạnh. Tuy nhiên, ELC, TDM, MWG, PLX lại đang lỗ.

Đvt: Tỷ đồng

Đối với HCM, danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 2,964 tỷ đồng xuống 1,741 tỷ đồng (tính theo giá gốc). Phần giảm chủ yếu là do doanh nghiệp đã bán ra hàng loạt cổ phiếu trong danh mục tự doanh, với giá gốc giảm từ 1,104 tỷ đồng xuống 161 tỷ đồng.

Tới cuối quý 1, một số cổ phiếu nổi bật còn lại trong danh mục của HCM gồm HPG, VPB, ACB, TCB.

Đvt: Tỷ đồng

Trong danh mục tự doanh cổ phiếu của Chứng khoán Thiên Việt (TVS), DXG là mã có giá trị lớn nhất được thể hiện trong thuyết minh báo cáo. Còn lại chủ yếu là các mã VN30 như MWG, VHM, ACB, FPT… Hầu hết các cổ phiếu TVS nắm giữ tại thời điểm này đều đang tăng giá trừ VNM.

Đvt: Tỷ đồng

Tự doanh của Chứng khoán FPT (FTS) tiếp tục tập trung vào cổ phiếu MSH. Tăng mạnh từ tháng 7/2020, mã này gần như đã lấy lại những gì đã mất từ đợt giảm mạnh giữa năm 2019. Theo đó, FTS tiếp tục lãi lớn tự doanh trong quý 1 nhờ mã này, ước lãi hơn 300 tỷ đồng.

Đvt: Tỷ đồng

Cuối quý 1, MSN, OCB, DIG, BSR là những khoản đầu tư nổi bật của VDS. Hầu hết các khoản đầu tư này đều đang lãi.

Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm cuối quý 1, NVB là khoản tự doanh lớn nhất của Chứng khoán Everest (EVS) và cũng đang đem lại lợi nhuận gần 83% cho CTCK này. Bên cạnh đó, Công ty cũng có một số khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn khác như HPG, VHL, VIT.

Đvt: Tỷ đồng

Chứng khoán Thành Công (TCSC, UPCoM: TCI) không nắm giữ nhiều cổ phiếu ở danh mục FVTPL. Ở danh mục AFS, QTP, TCB là hai mã tăng giá trong khi VHM, BBT lại đang giảm giá.

Đvt: Tỷ đồng

Đối với CTS, tự doanh của công ty ghi lãi lớn với cổ phiếu HCD và cổ phiếu của CTCP Ô tô Trường Hải. Trong khi đó, Công ty đang phải chịu lỗ với khoản đầu tư vào HAG, HNG ở thời điểm cuối quý 1.

Đvt: Tỷ đồng

Ở Chứng khoán Đông Nam Á (Aseansc), có thể kể ra một số khoản tự doanh nổi bật ở thời điểm cuối quý 1 như SGP, VNC, HTM, TCB. Các khoản đầu tư này đều đang ghi lãi lớn cho Aseansc, trong đó, khoản đầu tư vào SGP tăng giá hơn 230%.

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang