logo

TAC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

05-05-2021 13:45:00+07:00
05/05/2021 13:45 0
  •  

TAC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210505_20210504 - TAC - TB NDKCC to chuc DHDCD tn 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang