logo

TC6: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

05-05-2021 10:06:00+07:00
05/05/2021 10:06 0
  •  

TC6: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

.

Tài liệu đính kèm:
1.TC6_2021.5.5_a9f7d33_CBTT_chot_danh_sach_thuc_hien_quyen_nhan_co_tuc_bang_tien_nam_2020_signed.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang