Thu ngoài lãi quý 1 tăng mạnh, BIDV báo lãi trước thuế tăng 88%

03-05-2021 15:10:54+07:00
03/05/2021 15:10 3
  •  

Thu ngoài lãi quý 1 tăng mạnh, BIDV báo lãi trước thuế tăng 88%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV, HOSE: BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với lãi trước thuế tăng 87% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,396 tỷ đồng nhờ nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh.

Kỳ này, nguồn thu ngoài lãi của BIDV được đẩy mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thu nhập lãi thuần chỉ tăng 18% (10,830 tỷ đồng) thì lãi từ dịch vụ tăng đến 32% (1,434 tỷ đồng). Đáng chú ý là lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 2.5 lần cùng kỳ (451 tỷ đồng) và lãi từ hoạt động khác gấp 3 lần (1,805 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số nguồn thu ngoài lãi sụt giảm như lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (-9%), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 331 tỷ đồng.

Kỳ này, BIDV trích lập gần 7,173 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 87% và 88% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,396 tỷ đồng và gần 2,722 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch cả năm 2021 đạt 13,000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau quý đầu năm, BIDV đã thực hiện được 26%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BIDV

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản BIDV tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức gần 1.6 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 12% (10,770 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng mạnh 98% (91,673 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 2% (hơn 1.23 triệu tỷ đồng)...

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm (hơn 1.2 triệu tỷ đồng), các khoản nợ Chính phủ và NHNN tăng 60% (27,563 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 70% (69,279 tỷ đồng)...

Một số chỉ tiêu tài chính của BIDV tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BIDV

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu chỉ tăng nhẹ 2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 21,765 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay không đổi, vẫn kiểm soát bằng với mức đầu năm là 1.76%.

Chất lượng nợ vay của BIDV tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BIDV

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang