TLG báo lãi gần 85 tỷ đồng trong quý 1/2021

04-05-2021 14:30:49+07:00
04/05/2021 14:30 0
  •  

TLG báo lãi gần 85 tỷ đồng trong quý 1/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt so với thời điểm quý 1/2020. Học sinh, sinh viên đi học ổn định, thị trường dần phục hồi và trở lại bình thường đã giúp hoạt động kinh doanh quý 1/2021 của CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSETLG) có lời trở lại.

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2021, doanh thu và lợi nhuận TLG đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu thuần đạt được 680 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 20 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của TLG

TLG cho biết đã thực hiện đồng loạt các giải pháp khi chuyển đổi phương thức kinh doanh, cơ cấu lại kênh bán hàng, kiểm soát tốt chi phí. Theo đó, tỷ lệ lãi gộp đạt 42% so với mức 29% cùng kỳ năm trước, do thay đổi cơ cấu phân phối hàng đối với các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp và đẩy mạnh bán các nhóm hàng có tỷ suất lợi nhuận cao.

Về chi phí hoạt động, tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần duy trì ở mức 27% so với tỷ lệ 35% cùng kỳ. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 18% và chi phí quản lý tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 1 năm nay, tổng tài sản của TLG đạt được hơn 2,300 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng 33%, lên mức 495 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận hơn 541 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 52% lên đến 171 tỷ đồng. Trong kỳ, vay ngắn hạn tăng 27% ngược lại vay dài hạn giảm 23%.

Việt Phương

FILI​​

×
vietstock logo
Về đầu trang