VHL: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) không còn là cổ đông lớn

04-05-2021 16:49:00+07:00
04/05/2021 16:49 0
  •  

VHL: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)- Mã chứng khoán: VHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,000,000 CP (tỷ lệ 12%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/02/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang