logo

BTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01-06-2021 23:31:00+07:00
01/06/2021 23:31 0
  •  

BTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTR của CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty, số 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 25/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang