logo

Chỉ số VN-Index là gì?

05-06-2021 21:00:00+07:00
05/06/2021 21:00 3
 •  

Chỉ số VN-Index là gì?

Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của một số loại chỉ số trong thị trường chứng khoán.

Câu nào đúng về chỉ số VN-Index?

 • Chỉ số VN-Index thể hiện xu hướng biến động giá tại SGDCK TP.HCM
 • VN-Index so sánh giá trị thị trường hiện hành với giá trị thị trường cơ sở vào ngày hôm trước.
 • Giá trị thị trường nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 • Tất cả đều đúng

Theo QĐ-04/2012/SGDHCM, chỉ số VN-Index thể hiện xu hướng biến động giá tại SGDCK TP.HCM. VN-Index so sánh giá trị thị trường hiện hành với giá trị thị trường cơ sở vào ngày gốc 28/07/2000.

Giá trị thị trường = Giá thị trường x Số lượng cổ phiếu niêm yết

Cách xác định:

Chỉ số VN-Index = (Giá trị thị trường hiện hành/Giá trị thị trường cơ sở) x 100.

(Tần suất tính: 1 phút/lần)

Câu nào đúng về chỉ số VN30-Index?

 • Giá để tính chỉ số là giá khớp gần nhất tại thời điểm tính hoặc giá đóng cửa gần nhất khi tính chỉ số cuối ngày.
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành không bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và cổ phiếu tự do lưu hành.
 • Chỉ số được tính gồm 30 công ty niêm yết trên sàn HOSE, có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất, chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
 • Tất cả đều đúng

a. Ý nghĩa:

Chỉ số được tính gồm 30 công ty niêm yết trên sàn HOSE, có vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất, chiếm khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

(1) Giá để tính chỉ số: Giá khớp gần nhất tại thời điểm tính hoặc giá đóng cửa gần nhất khi tính chỉ số cuối ngày/khi không có giá khớp/khi có xảy ra sự kiện DN.

(2) KLCPĐLH: bao gồm cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và cổ phiếu tự do lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ)

(3) Tỷ lệ Free-Float: = (KLCPĐLH - KLCP không tự do chuyển nhượng)/ KLCPĐLH

(4) Giới hạn tỷ trọng cấu phần: để tránh tình trạng một vài cổ phiếu chiếm tỷ trọng quá lớn gây ảnh hưởng đến chỉ số. Các cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa không vượt quá 10%. Giới hạn tỷ trọng vốn hóa = (Tổng vốn hóa thị trường đã điều chỉnh free-float của tất cả 30 CP x tỷ trọng vốn hóa cổ phiếu i sau điều chỉnh giới hạn tỷ trọng) / giá trị vốn hóa đã điều chỉnh free-float của cổ phiếu i.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

VN30 Index = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại / Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở = CMV/BMV.

Trong đó:

CMV = Tổng (Giá cổ phiếu i x KLĐLH cổ phiếu i x tỷ lệ free-float cổ phiếu i x giới hạn tỷ trọng cổ phiếu i trong rổ chỉ số

BMV: hệ số chia, được điều chỉnh nhằm loại trừ những thay đổi về khối lượng và giá cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số. Nguyên tắc điều chỉnh số chia là làm cho chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.

Tần suất tính toán: 1 phút/lần; Điều chỉnh theo định kỳ: 6 tháng/lần; không theo định kỳ: khi xảy ra sự cố với cổ phiếu: hủy niêm yết, bị kiểm soát, phá sản, sáp nhập,… Giá tham chiếu trên HSX ngày hôm sau là giá khớp lệnh trong phiên đóng của (ATC) của ngày hôm trước.

Nguồn: QĐ-04/2012/SGDHCM

Câu nào đúng nhất về chỉ số HNX-Index?

 • HNX Index = (tổng giá trị thị trường hiện tại)/ (tổng giá trị thị trường gốc) x 10
 • Phương pháp tính bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc.
 • Tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên sàn HCM
 • Tất cả đều đúng

a. Ý nghĩa:

Tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên sàn Hà Nội. Phương pháp tính bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc.

b. Định nghĩa/Cách xác định:

HNX Index = (tổng giá trị thị trường hiện tại)/ (tổng giá trị thị trường gốc) x 100;

Trong đó:

Giá trị thị trường = Giá thị trường của cổ phiếu x số lượng cổ phiếu niêm yết

Giá tham chiếu trên HNX ngày hôm sau là bình quân gia quyền các mức giá thực hiện của các giá giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối phiên hôm trước.

Nguồn: www.hnx.vn

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang