Chứng quyền CFPT2101: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

17-06-2021 11:22:42+07:00
17/06/2021 11:22 0
  •  

Chứng quyền CFPT2101: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT04MBS20CE (mã CK: CFPT2101) do  Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210617_20210617 - CFPT2101 - QD huy niem yet CW.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang