logo

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 86,600 CP

07-06-2021 17:08:00+07:00
07/06/2021 17:08 0
  •  

CLH: Phạm Trần Thư Nga - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 86,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Trần Thư Nga
- Mã chứng khoán: CLH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 119,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 86,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 86,600 CP (tỷ lệ 0.72%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do tài chính cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/05/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang