logo

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

02-06-2021 10:38:00+07:00
02/06/2021 10:38 0
  •  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần City Auto công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210602_20210602 - CTF - NQHDQT ve viec thay doi ngay to chuc dhcd thuong nien 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang