logo

MSCI nhấn mạnh đến sự cố của HOSE trong báo cáo đánh giá thị trường Việt Nam

11-06-2021 11:52:33+07:00
11/06/2021 11:52 8
  •  

MSCI nhấn mạnh đến sự cố của HOSE trong báo cáo đánh giá thị trường Việt Nam

Trong báo cáo đánh giá thị trường định kỳ hàng năm, MSCI lưu ý đến đến sự cố của sàn HOSE từ đầu năm 2021, đồng thời giữ nguyên các đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam.

MSCI đánh giá một số luật có hiệu lực vào đầu năm 2021 tạo cơ sở pháp lý cho các kế hoạch phát triển thị trường như tái cơ cấu 2 sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thành một Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VSE), đồng thời thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chứng chỉ lưu ký không biểu quyết (NVDR) và các động thái khác có thể cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

Trong năm 2021, hoạt động giao dịch trên sàn HOSE bị ảnh hưởng bởi những hạn chế của hệ thống giao dịch. Điều này đã dẫn đến giao dịch khó khăn trong những ngày có thanh khoản tương đối cao. Gần đây nhất, HOSE đã đưa ra phương án ngừng hủy và sửa lệnh để giảm tải cho hệ thống.

HOSE và các cơ quan quản lý vẫn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết vấn đề này. MSCI sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến này.

Đánh giá cụ thể của MSCI về thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

Giới hạn sở hữu nước ngoài: Các công ty ở một số ngành và lĩnh vực nhạy cảm vẫn bị giới hạn về sở hữu nước ngoài.

Room ngoại còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài: Thị trường cổ phiếu chịu ảnh hướng lớn từ vấn đề room nước ngoài.

Quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài: Một số thông tin doanh nghiệp vẫn không có tiếng Anh. Bên cạnh đó, quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do quy định giới hạn sở hữu nước ngoài nghiêm ngặt áp dụng đối với tổng tỷ trọng sở hữu nước ngoài nói chung và sở hữu của từng nhà đầu tư nói riêng.

Mức độ tự do trên thị trường ngoại hối: Hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (giao dịch ngoại tệ phải liên quan tới giao dịch chứng khoán).

Đăng ký đầu tư và mở tài khoản: Đăng ký giao dịch là bắt buộc và việc mở tài khoản cần được VSD thông qua.

Các quy định về thị trường: Các quy định về thị trường chưa có đầy đủ bằng tiếng Anh.

Luồng thông tin: Các thông tin về thị trường chứng khoán thường không có bản tiếng Anh hoặc không đủ chi tiết.

Thanh toán và bù trừ: Không có công cụ vay thấu chi và giao dịch cần ứng tiền trước.

Khả năng chuyển nhượng: Giao dịch bên ngoài sàn giao dịch bị cấm và chuyển nhượng hiện vật cần được UBCK chấp thuận.

Đồng thời các tiêu chí định lượng vẫn giữ nguyên như năm trước.


Nguồn: MSCI

Vũ Hạo

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang